Bước tới nội dung

claire

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

claire

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực claire
/klɛʁ/
claires
/klɛʁ/
Giống cái claire
/klɛʁ/
claires
/klɛʁ/

claire

 1. Sáng, sáng sủa; trong.
  Un feu clair — một bếp lửa sáng
  Chambre très claire — phòng rất sáng sủa
  Style clair — lời văn sáng sủa
  Eau claire — nước trong
 2. Rõ ràng, minh bạch.
  Prononciation claire — sự phát âm rõ ràng
 3. () Màu nhạt.
  Gants clairs — găng màu nhạt
 4. Sáng loáng.
  Acier clair des épées — thép gươm sáng loáng
 5. Loãng, thưa.
  Sirop clair — xi rô loãng
  Toile claire — vải thưa
 6. Sáng suốt.
  Esprit clair — trí óc sáng suốt
 7. Hiển nhiên.
  Preuve claire — chứng cứ hiển nhiên
  argent clair — tiền mặt
  c’est de l’eau claire — nhạt nhẽo, chẳng có gì sâu sắc
  clair comme le jour — rõ như ban ngày
  son affaire est claire — nó khó lòng thoát được

Từ đồng âm[sửa]

Phó từ[sửa]

claire

 1. Rõ ràng, sáng suốt.
  Voir clair — thấy rõ ràng, thấy sáng suốt
 2. Không dày, thưa.
  Semé clair — gieo thưa
  clair et net — rõ ràng dứt khoát
  Parler clair et net — nói rõ ràng dứt khoát
  Toucher mille francs clair et net — nhận một nghìn frăng tròn
  en clair — rõ nét, rõ hình

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
claire
/klɛʁ/
claires
/klɛʁ/

claire

 1. Chỗ quang.
  Les clairs d’un bois — những chỗ quang trong rừng
 2. Chỗ sáng, đám sáng (trên một bức tranh, đối với đám tối).
 3. Chỗ sờn.
  Raccommoder les clairs d’un pantalon — vá những chỗ sờn ở quần
 4. Chỗ dệt nhảy sợi.
  clair de lune — sáng trăng
  dépêche en clair — điện tín bằng chữ thường
  le plus clair de — phần chủ yếu nhất; phần lớn
  Passer le plus clair de la journée dans les bureaux — để phần lớn ngày ở phòng giấy
  mettre au clair — viết ra rõ ràng
  mettre sabre au clair — rút gươm ra
  tirer au clair — làm cho ra manh mối

Tham khảo[sửa]