customized

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

customized

  1. Quá khứphân từ quá khứ của customize

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

customized ( không so sánh được)

  1. Xem custom