dreamt

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

dreamt

 1. Giấc mơ, giấc mộng.
  in a dream — trong giấc mơ
  to see a dream — nằm mơ
 2. Sự mơ mộng, sự mơ màng, sự mộng tưởng.
  in a waking dream — trong lúc mơ màng, trong lúc mơ mộng
 3. Điều mơ tưởng, điều ước; điều kỳ ảo như trong giấc mơ.
  the dream of one's life — điều mơ tưởng của đời mình

Động từ[sửa]

dreamt dreamt, dreamed

 1. , nằm mơ thấy.
  he must have dreamt it — hẳn là nó nằm mơ thấy điều đó
 2. Mơ màng, mơ mộng, vẩn vơ.
  to dream away one's time — mơ mộng vẩn vơ hết thì giờ
 3. (Thường) , phủ định tưởng tượng, mơ tưởng
 4. nghĩ rằng, tưởng rằng, có ý niệm rằng.
  I never dream of doing such a thing — tôi không hề bao giờ nghĩ đến chuyện làm một điều như thế
  to dream of something — mơ tưởng tới cái gì

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]