end

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

an end, the end

  1. Sự kết thúc
  2. đầu, đuôi, đoạn cuối, cuối cùng
    in the end - đến cuối cùng
  3. Giới hạn

Trái nghĩa[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Động từ[sửa]

to end

  1. kết thúc
  2. kết liễu
    to end one's life - tự kết liễu

Đồng nghĩa[sửa]

Trái nghĩa[sửa]