begin

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

begin với vitxiu là một sự khởi động lại, bắt đầu từ một cái đêm dở hơi 11/4/09 và nó sẽ kéo dài bao lâu?