formalize

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

formalize ngoại động từ /ˈfɔr.mə.ˌlɑɪz/

  1. Nghi thức hoá, trang trọng hoá.
  2. Chính thức hoá.
  3. Làm thành hình thức chủ nghĩa.
  4. Tạo cho một cái gì đó một hình dạng hay một cấu trúc xác định.
    We became able to formalize our thoughts - chúng tôi đã bắt đầu có thể định hình các ý tưởng của mình.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]