Bước tới nội dung

if

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Liên từ[sửa]

if /ˈɪf/

 1. Nếu, nếu như.
  if you wish — nếu anh muốn
  I were you, I wouldn't do that — nếu là anh thì tôi không làm điều đó
 2. Có... không, có... chăng, không biết... có không.
  I wonder if he is at home — tôi tự hỏi không biết ông ấy có nhà không
 3. Bất kỳ lúc nào.
  if I feel any doubt, I enquire — bất kỳ lúc nào tôi ngờ vực là tôi hỏi ngay
 4. Giá mà.
  oh, if he could only come! — ồ, giá mà anh ấy đến được bây giờ
 5. Cho rằng, là.
  if it was wrong, it was at least meant well — cho rằng là sai đi thì ít nhất cũng co ngụ ý tốt
 6. Nếu dường như, tuồng như là.
  let him go if need be — hãy để anh ta đi nếu cần

Thành ngữ[sửa]

 • as if: Xem As
 • even if: Xem Even
 • if it weren't for somebody / something: nếu không có ai / cái gì thì tình hình đã khác.
  1. I'd keep a garden if it weren't for having too much to do - tôi đã làm một khu vườn nếu không bận việc quá.

Danh từ[sửa]

if /ˈɪf/

 1. Sự "nếu, sự" giá mà "; sự giả dụ.
  I will have no " ifs " — tôi không tán thành cái lối "nếu thế này, nếu thế khác"
  if ifs and ans were pots ans pans — cứ nếu thế này, nếu thế khác thì việc gì mà chẳng ốm

Tham khảo[sửa]