interlingua

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Bổ trợ Quốc tế[sửa]

Từ tương tự[sửa]

Danh từ riêng[sửa]

interlingua

  1. Ngôn ngữ quốc tế.
  2. Ngôn ngữ quốc tế bắt nguồn từ tiếng Latinh cổ điển do Giuseppe Peano phát triển.
  3. Tiếng Bổ trợ Quốc tế: ngôn ngữ quốc tế bắt nguồn từ nhóm ngôn ngữ Rôman, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, và tiếng Latinh do Hội Ngôn ngữ Bổ trợ Quốc tế phát triểnxuất bản năm 1951.

Dịch[sửa]

chưa phân loại
ngôn ngữ quốc tế
do Peano phát triển
do Hội Ngôn ngữ Bổ trợ Quốc tế phát triển

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

interlingua

  1. (Như) Interlanguage.
  2. Tiếng khoa học quốc tế.

Tham khảo[sửa]