karaoke

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo.png
Wikipedia has an article on:

Tiếng Anh[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

karaoke /ˌkɛr.i.ˈoʊ.ki/

  1. Hệ thống thính thị đệm nhạc cho một bài hát bằng cách đệm nhạc theo lời bài hát hiện trên một màn hình viđêô; caraôkê.

References[edit]