kindly

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkɑɪnd.li/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

kindly /ˈkɑɪnd.li/

 1. Tử tế, tốt bụng.
  a kindly hear — một tấm lòng tốt
 2. Thân ái, thân mật.
 3. Dễ chịu (khí hậu... ).
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Gốc ở, vốn sinh ở.
  a kindly Scott — một người gốc ở Ê-cốt

Phó từ[sửa]

kindly /ˈkɑɪnd.li/

 1. Tử tế, ân cần.
 2. Thân ái.
  to speak kindly — nói một cách thân ái
 3. Vui lòng, làm ơn (xã giao hoặc mỉa).
  will (would) you kindly tell me the time? — xin ông vui lòng cho biết bây giờ mấy giờ?
 4. Dễ dàng, tự nhiên; lấy làm vui thích.
  to take kindly to one's duties — bắt tay vào nhiệm vụ một cách dễ dàng

Tham khảo[sửa]