paramount

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

paramount

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈpær.ə.ˌmɑʊnt/

Tính từ[sửa]

paramount /ˈpær.ə.ˌmɑʊnt/

 1. Tối cao.
  paramount lady — nữ chúa
  paramount lord — quân vương
 2. Tột bực, hết sức.
  of paramount importance — hết sức quan trọng
 3. (+ to) Hơn, cao hơn.

Danh từ[sửa]

paramount /ˈpær.ə.ˌmɑʊnt/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Người nắm quyền tối cao.

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)