some

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

some /ˈsəm/

 1. Nào đó.
  ask some experienced person — hãy hỏi một người nào đó có kinh nghiệm
 2. Một ít, một vài, dăm ba.
  to drink some water — uống một ít nước
  to eat some bread — ăn một ít bánh mì
  to bring some pens — mang đến một vài cái bút
 3. Khá nhiều, đáng kể.
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) đúng (thật) là, ra trò.
  this is some achievement! — đây đúng là một thành tựu!

Danh từ[sửa]

some /ˈsəm/

 1. Một vài, một ít (người, cái gì).
  some agree with us — một vài người đồng ý với chúng tôi
  some of his friends told him so — vài anh bạn của nó nói với nó như thế
  I like those roses, please give me some — tôi thích những bông hồng kia, anh làm ơn cho tôi xin một vài bông

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

some /ˈsəm/

 1. (Từ lóng) Đến một chừng mực nào đó; một ; hơi.
  to be some angry — tức giận một tí, hơi giận
 2. Khoảng chừng.
  we are some 60 in all — chúng tôi khoảng 60 người cả thảy
  I waited some few minutes — tôi đã đợi một vài phút

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)