specialise

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

specialise ngoại động từ

  1. Làm thành đặc trưng.
  2. Thay đổi; hạn chế (ý kiến... ).
  3. (Sinh vật học) Chuyên hoá.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

specialise nội động từ

  1. Trở thành chuyên hoá.
  2. Chuyên môn hoá về, trở thành chuyên về (một việc gì).
    to specialize in a subject — chuyên về một vấn đề

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]