variation

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

variation /ˌvɛr.i.ˈeɪ.ʃən/

 1. Sự biến đổi, sự thay đổi.
  a variation in colour — sự biến đổi về màu sắc
  variation in public opinion — sự thay đổi ý kiến trong dư luận
 2. Sự khác nhau, sự sai nhau.
  some variations of the sense — một vài sự khác nhau về nghĩa
 3. Biến dạng, biến thể.
 4. (Toán học) ; (vật lý) sự biến thiên.
 5. (Sinh vật học) Biến dị.
 6. (Âm nhạc) Biến tấu.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
variation
/va.ʁja.sjɔ̃/
variations
/va.ʁja.sjɔ̃/

variation gc /va.ʁja.sjɔ̃/

 • sự biến đổi; biến đổi
 1. Les variations de temps — những biến đổi của thời tiết
  Variation de fréquence — sự biến đổi tần số
  Variation périodique/brusque — sự biến đổi định kỳ/đột ngột
  Variation de dévers — sự biến đổi độ nghiêng
  Variation de puissance avec l’altitude — sự biến đổi công suất tuỳ theo độ cao
  Variation dépendante — sự biến đổi phụ thuộc
 • (sinh vật học, sinh lí học) sự biến dị; biến dị
 1. Variations morphologiques — biến dị hình thái
 • (toán học) sự biến thiên; biến phân
 1. Variation d’une fonction — sự biến thiên của một hàm; biến phân của một hàm
  Calcul des variations — phép tính biến phân
 • (âm nhạc) sự biến tấu; biến tấu
 1. Variations pour piano — biến tấu cho pianô
 • điệu múa biến tấu

Tham khảo[sửa]