vrai

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực vrai
/vʁɛ/
vrais
/vʁɛ/
Giống cái vraie
/vʁɛ/
vraies
/vʁɛ/

vrai

 1. Thực, thật.
  Histoire vraie — chuyện thực
  Un vrai diamant — kim cương thật
 2. Thực sự.
  Une vraie canaille — một tụi vô lại thực sự
 3. Thích hợp.
  Voilà sa vraie place — đó mới là vị trí thích hợp với anh ta
  c’est le vrai moyen — đó là biện pháp thích hợp
 4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Chân thật.
  Aimer les hommes vrais — ưa những người chân thật
  ce n'est que trop vrai — hoàn toàn đúng, không sai tí nào
  c’est pas vrai! — (thông tục) không thể thế được!
  il est vrai que — đã đành là
  il n'en est pas moins vrai que — thực ra vẫn đúng là
  pas vrai? — (thân mật) có phải không? thực chứ?
  vrai de vrai — (thông tục) chính cống

Trái nghĩa[sửa]

Phó từ[sửa]

vrai

 1. Thực, thật.
  Dire vrai — nói thực
 2. (Thân mật) Như vraiment.

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
vrai
/vʁɛ/
vrais
/vʁɛ/

vrai

 1. Cái thật.
  Distinguer le vrai du faux — phân biệt cái thật cái giả
 2. Sự thực, sự thật.
  Aimer le vrai — thích sự thực
  à dire vrai; à vrai dire — xem dire
  au vrai — thực ra thì
  être dans le vrai — có lý
  pour de vrai — (thân mật) thực sự
  un vrai de vrai — (thông tục) một người chính cống

Tham khảo[sửa]