Bước tới nội dung

faux

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực faux
/fɔ/
faux
/fɔ/
Giống cái fausse
/fɔs/
fausses
/fɔs/

faux

 1. Giả, dối trá.
  Fausse monnaie — tiền giả
  Bijoux faux — đồ nữ trang giả
  Fausse alarme — báo động giả
  Un faux savant — nhà thông thái giả
  Un homme faux — một người dối trá
 2. Sai, lệch lạc.
  Calcul faux — sự tính toán sai
  Jugement faux — sự phán đoán sai
  Un faux rapport — bản báo cáo sai
 3. Hão.
  Fausse joie — vui hão
  Fausse crainte — sợ hão
 4. Dở dang, trái cựa.
  Situation fausse — tình thế trái cựa
 5. Lạc điệu.
  Note fausse — nốt lạc điệu
  à faux — sai, không đúng
  Accuser quelqu'un à faux — buộc tội ai không đúng

Trái nghĩa[sửa]

Phó từ[sửa]

faux

 1. Lạc điệu.
  Chanter faux — hát lạc điệu

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
faux
/fɔ/
faux
/fɔ/

faux

 1. Cái giả.
 2. Cái sai.
 3. Sự giả mạo.
  Faux en écriture — sự giả mạo giấy tờ
 4. Đồ giả.
  Ce tableau est un faux — bức tranh này là một đồ giả

Tham khảo[sửa]