Bước tới nội dung

zijn

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
zijn
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik ben wij(we)/... zijn
jij(je)/u bent
ben jij (je)
hij/zij/... is
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... was wij(we)/... waren
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij is) geweest zijnd
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
wees ik/jij/... zij
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) zijt gij(ge) waart

zijn (bất quy tắc, quá khứ số ít was, quá khứ số nhiều waren, động tính từ quá khứ geweest)

 1. : đồng nhất bằng
  Johan is onze voorzitter. – Ông Johan là chủ toạ của chúng ta.
 2. có đặc tính
  Hij is nieuwsgierig. – Anh ấy ham biết.
 3. : thuộc nhóm
  De leeuw is een dier. – Con sư tử là động vật.
 4. : choán nơi
  Waar was je? – Em đã ở đâu à?
 5. (cũ) sống
  Hij is niet meer. – Ông ấy không sống nữa. Ông ấy bị chết.
 6. er is – đây , tồn tại
  Er is leven na de dood. – Đây có cái sống sau cái chết.
 7. zijn + động tính từ quá khư: trợ động từ của thời hoàn thành cho một số động từ
 8. zijn + động tính từ quá khư: trợ động từ của thời hoàn thành dạng bị động

Đồng nghĩa[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Đại từ chỉ ngôi
Dạng bớt
Chủ ngữ hij (ie)
Bổ ngữ trực tiếp hem hem
Bổ ngữ gián tiếp hem hem
Đại từ sở hữu
Không biến Biến
zijn zijn

Đại từ[sửa]

zijn

 1. của , anh ấy, ông ấy, hắn…: đại từ sở hữu của ngôi thứ ba số ít cho nam

Từ liên hệ[sửa]

haar