đau đớn

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗaw˧˧ ɗəːn˧˥ɗaw˧˥ ɗə̰ːŋ˩˧ɗaw˧˧ ɗəːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaw˧˥ ɗəːn˩˩ɗaw˧˥˧ ɗə̰ːn˩˧

Tính từ[sửa]

đau đớn

  1. Đau mức độ cao (nói khái quát).
    Bệnh gây đau đớn kéo dài.
    Nỗi đau đớn trong lòng.
  2. tác dụng làm cho đau đớn.
    Những thất bại đau đớn.

Đồng nghĩa[sửa]

Dịch[sửa]

Tham khảo[sửa]