верблюд

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Komi-Zyrian[sửa]

Верблюд.

Từ nguyên[sửa]

Được vay mượn từ tiếng Nga верблюд (verbljud).

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): /ʋerbˈʎud/, [ʋerbˈʎud]
 • Tách âm: верб‧люд

Danh từ[sửa]

верблюд (verbľud)

 1. Lạc đà.
  • 1963, Korney Chukovsky, translated by Y. Samarin, Телефон [The Telephone], tr. 3:
   — Тэ кодсянь?
   Верблюд ордсянь.
   — Te kodśaň?
   Verbľud ordśaň.
   — Bạn đến từ ai?
   — Từ con lạc đà.

Biến cách[sửa]

Biến cách của верблюд (thân từ: верблюд-)
số ít số nhiều
nom. верблюд (verbľud) верблюдъяс (verbľudjas)
acc. I* верблюд (verbľud) верблюдъяс (verbľudjas)
II* верблюдӧс (verbľudös) верблюдъясӧс (verbľudjasös)
ins. верблюдӧн (verbľudön) верблюдъясӧн (verbľudjasön)
com. верблюдкӧд (verbľudköd) верблюдъяскӧд (verbľudjasköd)
car. верблюдтӧг (verbľudtög) верблюдъястӧг (verbľudjastög)
con. верблюдла (verbľudla) верблюдъясла (verbľudjasla)
gen. верблюдлӧн (verbľudlön) верблюдъяслӧн (verbľudjaslön)
abl. верблюдлысь (verbľudlyś) верблюдъяслысь (verbľudjaslyś)
dat. верблюдлы (verbľudly) верблюдъяслы (verbľudjasly)
ine. верблюдын (verbľudyn) верблюдъясын (verbľudjasyn)
ela. верблюдысь (verbľudyś) верблюдъясысь (verbľudjasyś)
ill. верблюдӧ (verbľudö) верблюдъясӧ (verbľudjasö)
egr. верблюдсянь (verbľudśaň) верблюдъяссянь (verbľudjasśaň)
app. верблюдлань (verbľudlaň) верблюдъяслань (verbľudjaslaň)
ter. верблюдӧдз (verbľudödź) верблюдъясӧдз (verbľudjasödź)
pro. I верблюдӧд (verbľudöd) верблюдъясӧд (verbľudjasöd)
II верблюдті (verbľudti) верблюдъясті (verbľudjasti)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Biến cách sở hữu của верблюд
Ngôi thứ nhất số ít
số ít số nhiều
nom. верблюдӧй (verbľudöj) верблюдъясӧй (verbľudjasöj)
acc. I* верблюдӧй (verbľudöj) верблюдъясӧй (verbľudjasöj)
II* верблюдӧс (verbľudös) верблюдъясӧс (verbľudjasös)
ins. верблюднам (verbľudnam) верблюдъяснам (verbľudjasnam)
com. верблюдӧйкӧд (verbľudöjköd) верблюдъясӧйкӧд (verbľudjasöjköd)
car. верблюдтӧгым (verbľudtögym) верблюдъястӧгым (verbľudjastögym)
consecutive верблюдӧйла (verbľudöjla) верблюдъясӧйла (verbľudjasöjla)
gen. верблюдӧйлӧн (verbľudöjlön) верблюдъясӧйлӧн (verbľudjasöjlön)
abl. верблюдӧйлысь (verbľudöjlyś) верблюдъясӧйлысь (verbľudjasöjlyś)
dat. верблюдӧйлы (verbľudöjly) верблюдъясӧйлы (verbľudjasöjly)
ine. верблюдам (verbľudam) верблюдъясам (verbľudjasam)
ela. верблюдсьым (verbľudśym) верблюдъяссьым (verbľudjasśym)
ill. верблюдам (verbľudam) верблюдъясам (verbľudjasam)
egre. верблюдсяньым (verbľudśaňym) верблюдъяссяньым (verbľudjasśaňym)
approximative верблюдланьым (verbľudlaňym) верблюдъясланьым (verbľudjaslaňym)
term. верблюдӧдзым (verbľudödźym) верблюдъясӧдзым (verbľudjasödźym)
prol. I верблюдӧдым (verbľudödym) верблюдъясӧдым (verbľudjasödym)
II верблюдтіым (verbľudtiym) верблюдъястіым (verbľudjastiym)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ hai số ít
số ít số nhiều
nom. верблюдыд (verbľudyd) верблюдъясыд (verbľudjasyd)
acc. I* верблюдыд (verbľudyd) верблюдъясыд (verbľudjasyd)
II* верблюдтӧ (verbľudtö) верблюдъястӧ (verbľudjastö)
ins. верблюднад (verbľudnad) верблюдъяснад (verbľudjasnad)
com. верблюдыдкӧд (verbľudydköd) верблюдъясыдкӧд (verbľudjasydköd)
car. верблюдтӧгыд (verbľudtögyd) верблюдъястӧгыд (verbľudjastögyd)
consecutive верблюдыдла (verbľudydla) верблюдъясыдла (verbľudjasydla)
gen. верблюдыдлӧн (verbľudydlön) верблюдъясыдлӧн (verbľudjasydlön)
abl. верблюдыдлысь (verbľudydlyś) верблюдъясыдлысь (verbľudjasydlyś)
dat. верблюдыдлы (verbľudydly) верблюдъясыдлы (verbľudjasydly)
ine. верблюдад (verbľudad) верблюдъясад (verbľudjasad)
ela. верблюдсьыд (verbľudśyd) верблюдъяссьыд (verbľudjasśyd)
ill. верблюдад (verbľudad) верблюдъясад (verbľudjasad)
egre. верблюдсяньыд (verbľudśaňyd) верблюдъяссяньыд (verbľudjasśaňyd)
approximative верблюдланьыд (verbľudlaňyd) верблюдъясланьыд (verbľudjaslaňyd)
term. верблюдӧдзыд (verbľudödźyd) верблюдъясӧдзыд (verbľudjasödźyd)
prol. I верблюдӧдыд (verbľudödyd) верблюдъясӧдыд (verbľudjasödyd)
II верблюдтіыд (verbľudtiyd) верблюдъястіыд (verbľudjastiyd)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ ba số ít
số ít số nhiều
nom. верблюдыс (verbľudys) верблюдъясыс (verbľudjasys)
acc. I* верблюдыс (verbľudys) верблюдъясыс (verbľudjasys)
II* верблюдсӧ (verbľudsö) верблюдъяссӧ (verbľudjassö)
ins. верблюднас (verbľudnas) верблюдъяснас (verbľudjasnas)
com. верблюдыскӧд (verbľudysköd) верблюдъясыскӧд (verbľudjasysköd)
car. верблюдтӧгыс (verbľudtögys) верблюдъястӧгыс (verbľudjastögys)
consecutive верблюдысла (verbľudysla) верблюдъясысла (verbľudjasysla)
gen. верблюдыслӧн (verbľudyslön) верблюдъясыслӧн (verbľudjasyslön)
abl. верблюдыслысь (verbľudyslyś) верблюдъясыслысь (verbľudjasyslyś)
dat. верблюдыслы (verbľudysly) верблюдъясыслы (verbľudjasysly)
ine. верблюдас (verbľudas) верблюдъясас (verbľudjasas)
ela. верблюдсьыс (verbľudśys) верблюдъяссьыс (verbľudjasśys)
ill. верблюдас (verbľudas) верблюдъясас (verbľudjasas)
egre. верблюдсяньыс (verbľudśaňys) верблюдъяссяньыс (verbľudjasśaňys)
approximative верблюдланьыс (verbľudlaňys) верблюдъясланьыс (verbľudjaslaňys)
term. верблюдӧдзыс (verbľudödźys) верблюдъясӧдзыс (verbľudjasödźys)
prol. I верблюдӧдыс (verbľudödys) верблюдъясӧдыс (verbľudjasödys)
II верблюдтіыс (verbľudtiys) верблюдъястіыс (verbľudjastiys)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ nhất số nhiều
số ít số nhiều
nom. верблюдным (verbľudnym) верблюдъясным (verbľudjasnym)
acc. I* верблюдным (verbľudnym) верблюдъясным (verbľudjasnym)
II* верблюднымӧ (verbľudnymö) верблюдъяснымӧ (verbľudjasnymö)
ins. верблюднаным (verbľudnanym) верблюдъяснаным (verbľudjasnanym)
com. верблюднымкӧд (verbľudnymköd) верблюдъяснымкӧд (verbľudjasnymköd)
car. верблюдтӧгным (verbľudtögnym) верблюдъястӧгным (verbľudjastögnym)
consecutive верблюднымла (verbľudnymla) верблюдъяснымла (verbľudjasnymla)
gen. верблюднымлӧн (verbľudnymlön) верблюдъяснымлӧн (verbľudjasnymlön)
abl. верблюднымлысь (verbľudnymlyś) верблюдъяснымлысь (verbľudjasnymlyś)
dat. верблюднымлы (verbľudnymly) верблюдъяснымлы (verbľudjasnymly)
ine. верблюданым (verbľudanym) верблюдъясаным (verbľudjasanym)
ela. верблюдсьыным (verbľudśynym) верблюдъяссьыным (verbľudjasśynym)
ill. верблюданым (verbľudanym) верблюдъясаным (verbľudjasanym)
egre. верблюдсяньным (verbľudśaňnym) верблюдъяссяньным (verbľudjasśaňnym)
approximative верблюдланьным (verbľudlaňnym) верблюдъясланьным (verbľudjaslaňnym)
term. верблюдӧдзным (verbľudödźnym) верблюдъясӧдзным (verbľudjasödźnym)
prol. I верблюдӧдным (verbľudödnym) верблюдъясӧдным (verbľudjasödnym)
II верблюдтіным (verbľudtinym) верблюдъястіным (verbľudjastinym)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ hai số nhiều
số ít số nhiều
nom. верблюдныд (verbľudnyd) верблюдъясныд (verbľudjasnyd)
acc. I* верблюдныд (verbľudnyd) верблюдъясныд (verbľudjasnyd)
II* верблюднытӧ (verbľudnytö) верблюдъяснытӧ (verbľudjasnytö)
ins. верблюднаныд (verbľudnanyd) верблюдъяснаныд (verbľudjasnanyd)
com. верблюдныдкӧд (verbľudnydköd) верблюдъясныдкӧд (verbľudjasnydköd)
car. верблюдтӧгныд (verbľudtögnyd) верблюдъястӧгныд (verbľudjastögnyd)
consecutive верблюдныдла (verbľudnydla) верблюдъясныдла (verbľudjasnydla)
gen. верблюдныдлӧн (verbľudnydlön) верблюдъясныдлӧн (verbľudjasnydlön)
abl. верблюдныдлысь (verbľudnydlyś) верблюдъясныдлысь (verbľudjasnydlyś)
dat. верблюдныдлы (verbľudnydly) верблюдъясныдлы (verbľudjasnydly)
ine. верблюданыд (verbľudanyd) верблюдъясаныд (verbľudjasanyd)
ela. верблюдсьыныд (verbľudśynyd) верблюдъяссьыныд (verbľudjasśynyd)
ill. верблюданыд (verbľudanyd) верблюдъясаныд (verbľudjasanyd)
egre. верблюдсяньныд (verbľudśaňnyd) верблюдъяссяньныд (verbľudjasśaňnyd)
approximative верблюдланьныд (verbľudlaňnyd) верблюдъясланьныд (verbľudjaslaňnyd)
term. верблюдӧдзныд (verbľudödźnyd) верблюдъясӧдзныд (verbľudjasödźnyd)
prol. I верблюдӧдныд (verbľudödnyd) верблюдъясӧдныд (verbľudjasödnyd)
II верблюдтіныд (verbľudtinyd) верблюдъястіныд (verbľudjastinyd)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ ba số nhiều
số ít số nhiều
nom. верблюдныс (verbľudnys) верблюдъясныс (verbľudjasnys)
acc. I* верблюдныс (verbľudnys) верблюдъясныс (verbľudjasnys)
II* верблюднысӧ (verbľudnysö) верблюдъяснысӧ (verbľudjasnysö)
ins. верблюднаныс (verbľudnanys) верблюдъяснаныс (verbľudjasnanys)
com. верблюднымкӧс (verbľudnymkös) верблюдъяснымкӧс (verbľudjasnymkös)
car. верблюдтӧгныс (verbľudtögnys) верблюдъястӧгныс (verbľudjastögnys)
consecutive верблюднысла (verbľudnysla) верблюдъяснысла (verbľudjasnysla)
gen. верблюдныслӧн (verbľudnyslön) верблюдъясныслӧн (verbľudjasnyslön)
abl. верблюдныслысь (verbľudnyslyś) верблюдъясныслысь (verbľudjasnyslyś)
dat. верблюдныслы (verbľudnysly) верблюдъясныслы (verbľudjasnysly)
ine. верблюданыс (verbľudanys) верблюдъясаныс (verbľudjasanys)
ela. верблюдсьыныс (verbľudśynys) верблюдъяссьыныс (verbľudjasśynys)
ill. верблюданыс (verbľudanys) верблюдъясаныс (verbľudjasanys)
egre. верблюдсяньныс (verbľudśaňnys) верблюдъяссяньныс (verbľudjasśaňnys)
[[approximative]] верблюдланьныс (verbľudlaňnys) верблюдъясланьныс (verbľudjaslaňnys)
term. верблюдӧдзныс (verbľudödźnys) верблюдъясӧдзныс (verbľudjasödźnys)
prol. I верблюдӧдныс (verbľudödnys) верблюдъясӧдныс (verbľudjasödnys)
II верблюдтіныс (verbľudtinys) верблюдъястіныс (verbľudjastinys)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.

Tham khảo[sửa]

 • L. M. Beznosikova; E. A. Ajbabina; R. I. Kosnyreva (2000) Коми-русский словарь [Từ điển Komi-Nga], →ISBN, tr. 87

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách viết khác[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Kế thừa từ tiếng Slav nguyên thuỷ *velьb(l)ǫdъ, *vъlьb(l)ǫdъ < tiếng Goth 𐌿𐌻𐌱𐌰𐌽𐌳𐌿𐍃 (ulbandus). có lẽ xa hơn từ tiếng Latinh elephantus < tiếng Hy Lạp cổ ἐλέφας (eléphas).

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): [vʲɪrˈblʲut]
 • (tập tin)

Danh từ[sửa]

верблю́д (verbljúd đv (gen. верблю́да, nom. số nhiều верблю́ды, gen. số nhiều верблю́дов, relational adjective верблю́жий)

 1. Lạc đà.

Biến cách[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Hậu duệ[sửa]

 • Tiếng Ingria: verbljuda
 • Tiếng Sami Kildin: ве̄рблюд (v’ērbl’ud)
 • Tiếng Komi-Zyrian: верблюд (verbľud)

Tiếng Ukraina[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Slav nguyên thuỷ *velьb(l)ǫdъ, *vъlьb(l)ǫdъ.

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

верблю́д (verbljúd animal (gen. верблю́да, nom. số nhiều верблю́ди, gen. số nhiều верблю́дів)

 1. Lạc đà

Biến cách[sửa]

Tham khảo[sửa]