creux

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực creux
/kʁø/
creux
/kʁø/
Giống cái creuse
/kʁøz/
creuses
/kʁøz/

creux

 1. Rỗng, hổng.
  Arbre creux — cây rỗng
 2. Trống rỗng, trống không.
  Ventre creux — bụng trống rỗng
 3. Trũng xuống, lõm sâu.
  Vallée creuse — thung lũng trũng xuống
  Yeux creux — mắt lõm sâu
  Joues creuses — má lõm sâu
 4. (Nghĩa bóng) Rỗng tuếch.
  Idées creuses — ý rỗng tuếch
  Tête creuse — đầu óc rỗng tuếch
 5. Rão.
  Cuir creux — da rão
  Drap creux — dạ rão
  avoir le nez creux — tinh, sành
  avoir le ventre creux; avoir l’estomac creux — đói bụng
  heures creuses — giờ ít hoạt động, giờ thấp điểm
  viande creuse — xem viande
  voix creuse — giọng ồ ồ

Phó từ[sửa]

creux

 1. Trống rỗng, trống không.
  songer creux; rêver creux — mơ màng bâng quơ
  sonner creux — kêu mà rỗng; huênh hoang mà trống rỗng

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
creux
/kʁø/
creux
/kʁø/

creux

 1. Lỗ hổng.
  Creux d’un rocher — lỗ hổng ở tảng đá
 2. Chỗ trũng, chỗ lõm.
  Creux de la vallée — chỗ trũng của thung lũng
  Creux de la main — lòng bàn tay
 3. Sự trống rỗng.
 4. Giọng trầm.
  Avoir un bon creux — có giọng trầm hay
 5. (Nghĩa bóng) Chỗ sâu thẳm.
  Le creux de nous-mêmes — chỗ sâu thẳm trong lòng ta
 6. (Hàng hải) Độ sâu lòng tàu.
 7. (Hàng hải) Độ sâu sóng.
  avoir un creux dans l’estomac — đói bụng

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]