dear

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

dear /ˈdɪr/

 1. Thân, thân yêu, thân mến, yêu quý.
  a dear friend — người bạn thân
  he is very dear to us — anh ấy rất thân với chúng tôi
 2. Kính thưa, thưa; thân mến (viết trong thư).
  dear Mr Ba — kính thưa ông Ba
  dear Sir — thưa ngài
 3. Đáng yêu, đáng mến.
  what a dear child! — thằng bé đáng yêu quá!
 4. Thiết tha, chân tình.
  dear wishes — đất, đất đỏ
  a dear year — một năm đắt đỏ
  a dear shop — cửa hàng hay bán đắt

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

dear /ˈdɪr/

 1. Người thân mến, người yêu quý.
  my dear — em yêu quí của anh; anh yêu quý của em; con yêu quý của ba...
 2. (Thông tục) Người đáng yêu, người đáng quý; vật đáng yêu, vật đáng quý.
  what dears they are! — chúng nó mới đáng yêu làm sao!

Phó từ[sửa]

dear + (dearly) /ˈdɪr/

 1. Đắt.
  to pay dear for something — phải trả cái gì một giá đắt
 2. Thân mến, yêu mến, thương mến.

Thán từ[sửa]

dear /ˈdɪr/

 1. Trời ơi!, than ôi! ((cũng) dear me).
  oh dear, my head aches! — trời ơi, sao mà tôi nhức đầu thế này!

Tham khảo[sửa]