derrière

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /dɛ.ʁjɛʁ/

Giới từ[sửa]

derrière /dɛ.ʁjɛʁ/

 1. Sau.
  Derrière un mur — sau một bức tường
  Derrière une apparence cordialité — sau một sự ân cần ngoài mặt
  Marcher l’un derrière l’autre — đi người nọ sau người kia
  Il faut toujours être derrière lui — phải luôn luôn theo sau nó (mà giám sát nó)
  Laisser quelqu'un derrière soi — vượt lên trên ai
  de derrière — từ phía sau
  Il sortit de derrière la haie — nó đi ra từ phía sau hàng rào

Phó từ[sửa]

derrière /dɛ.ʁjɛʁ/

 1. Sau, phía sau.
  Rester derrière — ở lại (phía) sau
  sens devant derrière — trước ra sau, lộn ngược

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
derrière
/dɛ.ʁjɛʁ/
derrières
/dɛ.ʁjɛʁ/

derrière /dɛ.ʁjɛʁ/

 1. Phần sau, mặt sau.
  Derrière d’une voiture — phần sau xe, đít xe
  Porte de derrière — cửa sau
  Loger sur le derrière de l’immbeuble — ở mặt sau tòa nhà
 2. Đít.
  Tomber sur le derrière — ngã xệp đít
 3. (Số nhiều) Hậu quân.

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]