Bước tới nội dung

face

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

face /ˈfeɪs/

 1. Mặt.
  to look somebody in the face — nhìn thẳng vào mặt ai
  to show one's face — xuất đầu lộ diện, vác mặt đến
  her face is her fortune — cô ta đẹp nhưng nghèo; tất cả vốn liếng cô ta là ở bộ mặt
 2. Vẻ mặt.
  to pull (wear) a long face — mặt buồn thườn thượt, mặt dài ra
 3. Thể diện, sĩ diện.
  to save one's face — gỡ thể diện, giữ thể diện
  to lose face — mất mặt, mất thể diện
 4. Bộ mặt, bề ngoài, ngoài.
  to put a new face on something — thay đổi bộ mặt của cái gì, đưa cái gì ra dưới một bộ mặt mới
  on the face of it — cứ theo bề ngoài mà xét thì
  to put a good face on a matter — tô son điểm phấn cho một vấn đề; vui vẻ chịu đựng một việc gì
  to put a bold face on something — can đảm chịu đựng (đương đầu với) cái gì
 5. Bề mặt.
  the face of the earth — bề mặt của trái đất
 6. Mặt trước, mặt phía trước.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

face ngoại động từ /ˈfeɪs/

 1. Đương đầu, đối phó.
  to face up to — đương đầu với
 2. Đứng trước mặt, ở trước mặt.
  the problem that faces us — vấn đề trước mắt chúng ta
 3. Lật (quân bài).
 4. Nhìn về, hướng về, quay về.
  this house faces south — nhà này quay về hướng nam
 5. Đối diện.
  to face page 20 — đối diện trang 20
 6. (Thể dục, thể thao) Đặt ((nghĩa bóng)) ở giữa hai cầu thủ của hai bên (để bắt đầu thi đấu bóng gậy cong trên băng).
 7. (Quân sự) Ra lệnh quay.
  to face one's men about — ra lệnh cho quân quay ra đằng sau
 8. Viền màu (cổ áo, cửa tay).
 9. Bọc, phủ, tráng.
 10. Hồ (chè).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

face nội động từ /ˈfeɪs/

 1. (Quân sự) Quay.
  left face! — quay bên trái!
  about face! — quay đằng sau!

Thành ngữ[sửa]

 • to face out a situatin: Vượt qua một tình thế.
 • to face out something: Làm xong xuôi cái gì đến cùng.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
face
/fas/
faces
/fas/

face gc /fas/

 1. Mặt.
  Détourner la face — ngoảnh mặt
  Se cacher la face — che mặt
  La face de l’eau — (văn học) mặt nước
  Les faces d’un diamant — các mặt của viên kim cương
  Face supérieure d’une feuille — (thực vật học) mặt trên lá
  Les faces d’un prisme — (toán học) các mặt của hình lăng trụ
  Examiner une question sous toutes ses faces — xem xét một vấn đề trên mọi mặt
  Changer la face du monde — thay đổi bộ mặt thế giới
 2. Mặt phải, mặt ngửa (của đồng tiền, huy chương).
  à la face de — ngay trước mặt của
  avoir deux faces; avoir plusieurs faces; être à deux faces; être à plusieurs faces — hai lòng hai dạ
  de face — nhìn trước mặt
  Portrait de face — bức chân dung nhìn trước mặt+ nhìn ra phía mặt
  Choisir au théâtre une loge de face — đi xem chọn lô nhìn ra sân khấu
  en face — đối diện, trước mặt+ thẳng vào mặt
  Regarder quelqu'un en face — nhìn thẳng vào mặt ai
  en face — đứng trước; trước mặt
  En face de l’ennemi — trước mặt kẻ thù
  La maison d’en face — ngôi nhà trước mặt
  en face du danger — đứng trước nguy hiểm
  face à face — mặt đối mặt
  face contre terre — cúi gằm xuống
  faire face
  Faire face à quelqu'un — đối diện với ai
  Faire face à une dépense — đài thọ một món chi phí
  Faire face au danger — đương đầu với nguy nan
  perdre la face — bẽ mặt, mất thể diện
  sauver la face — giữ thể diện

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]