differentiate

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˌdɪf.ə.ˈrɛnt.ʃi.ˌeɪt]

Ngoại động từ[sửa]

differentiate ngoại động từ /ˌdɪf.ə.ˈrɛnt.ʃi.ˌeɪt/

  1. Phân biệt.
    to differentiate something from another — phân biệt cái này với cái khác
  2. (Toán học) Lấy vi phân.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

differentiate nội động từ /ˌdɪf.ə.ˈrɛnt.ʃi.ˌeɪt/

  1. Trở thành khác biệt, khác biệt.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]