juste

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực juste
/ʒyst/
justes
/ʒyst/
Giống cái juste
/ʒyst/
justes
/ʒyst/

juste /ʒyst/

 1. Công bằng.
  Homme juste — người công bằng
  Sentence juste — bản án công bằng
 2. Chính đáng.
  Juste colère — cơn giận chính đáng
  Juste cause — sự nghiệp chính nghĩa
 3. Đúng, chính xác, xác đáng, thích đáng.
  Raisonnement juste — lập luận đúng
  Coup d’oeil juste — cái nhìn chính xác
  Mot juste — từ thích đáng
 4. Vừa vặn, vừa khéo.
  Justes proportions — tỷ lệ vừa vặn
 5. Sít, chật.
  Souliers trop justes — giày quá sít
 6. Hơi thiếu.
  Repas trop juste pour dix personnes — bữa ăn quá thiếu đối với mười người ăn
  à juste titre — chính đáng
  juste ciel! — trời ơi! (tỏ ý ngạc nhiên, bất bình)

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít juste
/ʒyst/
justes
/ʒyst/
Số nhiều juste
/ʒyst/
justes
/ʒyst/

juste /ʒyst/

 1. Người công minh chính trực; người ngoan đạo mẫu mực.

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
juste
/ʒyst/
justes
/ʒyst/

juste /ʒyst/

 1. Cái công bằng.
  Le juste et l’injuste — cái công bằng và cái bất công
  dormir du sommeil du juste — ngủ ngon giấc

Phó từ[sửa]

juste /ʒyst/

 1. Đúng, chính xác.
  Voir juste — nhìn đúng
 2. Đúng ngay, đúng vào.
  Juste au-dessus des arbres — đúng ngay trên ngọn cây
  Juste ce qu’il faut — đúng cái cần thiết
  Juste à ce moment — đúng vào lúc ấy
 3. Vừa vặn; hơi thiếu.
  Prévoir un peu juste — dự toán hơi thiếu
  au juste — đúng, chính xác
  Ne pas savoir au juste — không biết chính xác
  comme de juste — (thân mật) đúng theo lẽ
  Vous serez payé, comme de juste — đúng theo lẽ, anh sẽ được trả tiền

Tham khảo[sửa]