flotsam and jetsam

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ flotsam (“tàu nổi lềnh bềnh”) + and (“và”) + jetsam (“hàng hóa vứt đi trôi giạt”).

Danh từ[sửa]

flotsam and jetsam (không đếm được)

  1. (Hàng hải) Tàu nổi lềnh bềnh (trên mặt biển).
  2. (Nghĩa bóng) Đồ lặt vặt.
  3. (Nghĩa bóng) Những người không có giá trị.
    The flotsam and jetsam of society were at the night club.
  4. Các mảnh của nhiều đồ vật.

Đồng nghĩa[sửa]

đồ lặt vặt
những người không có giá trị