glisser

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Nội động từ[sửa]

glisser nội động từ /ɡli.se/

 1. Trượt.
  Glisser sur le parquet bien ciré — trượt trên sàn đánh xi kỹ
  Glisser sur la glace trượt — (trên) băng
 2. Lướt, lướt qua.
  La barque glisse sur l’eau — thuyền lướt trên nước
  Des ombres qui glissent — những bóng lướt qua
 3. Tuột.
  Le verre glisse des mains — cái cốc tuột ở tay xuống
  Le pouvoir glisse — quyền bính tuột mất
 4. Trượt chân, sẩy chân.
  Il glissa et s’étala par terre — nó trượt chân và nằm sóng soài trên mặt đất
 5. Len lỏi, xiên qua; lẻn vào.
  Le soleil glisse entre les feuilles — ánh nắng xiên qua lá
  Il glisse dans la chambre — nó lẻn vào phòng
 6. Thoáng qua, thoảng qua.
  Un sourire qui glisse sur les lèvres — một nụ cười thoáng qua trên môi
 7. Sượt qua; phớt qua.
  L’éclat d’obus glissa sur son casque — mảnh đạn pháo sượt qua mũ nó
  Il glisse sur les événements du jour — nó phớt qua những sự việc xảy ra trong ngày
 8. Chuyển dần sang.
  Il glisse d’un fait à un autre — nó chuyển dần từ việc này sang việc khác
  se laisser glisser — (thông tục) chết

Ngoại động từ[sửa]

glisser ngoại động từ /ɡli.se/

 1. Giúi vào, tuồn vào.
  Glisser une friandise dans la main — giúi quà vào tay
 2. Rỉ tai.
  Glisser quelques mots — rỉ tai vào lời

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]