occupation

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˌɑː.kjə.ˈpeɪ.ʃən]

Danh từ[sửa]

occupation /ˌɑː.kjə.ˈpeɪ.ʃən/

  1. Sự chiếm, sự giữ, sự chiếm giữ, sự chiếm đóng.
    the occupation of the city — sự chiếm đóng thành phố
  2. Sự ở (một ngôi nhà).
  3. Thời hạn thuê.
  4. Nghề nghiệp; công việc, việc làm.
    to look for an occupation — tìm việc làm
    what is your occupation? — anh làm nghề gì?

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
occupation
/ɔ.ky.pa.sjɔ̃/
occupations
/ɔ.ky.pa.sjɔ̃/

occupation gc /ɔ.ky.pa.sjɔ̃/

  1. Việc bận, công việc, việc làm.
    Avoir de nombreuses occupations — bận nhiều việc
  2. Sự chiếm, sự chiếm giữ.
    Grève avec occupation des usines — đình công chiếm xưởng
  3. Sự đến ở.
    Occupation d’un logement — sự đến ở một ngôi nhà
  4. Sự chiếm đóng.
    Armée d’occupation — quân chiếm đóng

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]