pleased

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

pleased

  1. Quá khứphân từ quá khứ của please

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

pleased

  1. Hài lòng (thể hiện sự thoả mãn về ai/cái gì).
  2. (+to do something) Sẵn lòng, vui mừng, vui vẻ được làm cái gì.

Tham khảo[sửa]