profession

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

profession /prə.ˈfɛ.ʃən/

 1. Nghề, nghề nghiệp.
  liberal professions — những nghề tự do
 2. (The profession) Những người cùng nghề, những người trong nghề; ((sân khấu), (từ lóng)) đào kép.
 3. Sự tuyên bố, sự công bố; sự bày tỏ; lời tuyên bố, lời công bố, lời bày tỏ.
 4. (Tôn giáo) Sự tuyên bố tin theo, sự tin theo (đạo... ); lời thề tin theo.
  professions of fulth — những lời tuyên bố tín ngưỡng

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
profession
/pʁɔ.fɛ.sjɔ̃/
professions
/pʁɔ.fɛ.sjɔ̃/

profession gc /pʁɔ.fɛ.sjɔ̃/

 1. Nghề, nghề nghiệp.
  Profession d’avocat — nghề luật sư
 2. Lời tuyên bố.
  Faire profession d’athéisme — tuyên bố là theo chủ nghĩa vô thần
 3. (Tôn giáo) Sự phát thệ, sự quy y.
  de profession — chuyên nghiệp, nhà nghề
  Joueur de profession — con bạc nhà nghề
  profession de foi — xem foi
  Đồng nghĩa: métier

Tham khảo[sửa]