répondre

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ʁe.pɔ̃dʁ/

Ngoại động từ[sửa]

répondre ngoại động từ /ʁe.pɔ̃dʁ/

 1. Nói trả lại, đáp lại.
  Ne savoir que répondre — không biết nói trả lại gì
 2. Khẳng định, cam đoan.
  Je vous réponds qu’il en est ainsi — tôi cam đoan với anh là đúng như thế
  Répondre la messe — (tôn giáo) đáp kinh
  Répondre une pétition — phê vào đơn khiếu nại

Nội động từ[sửa]

répondre nội động từ /ʁe.pɔ̃dʁ/

 1. Trả lại.
  Répondre à son maître — trả lời thầy giáo
  répondre à une lettre — trả lời một lá thư
 2. Đáp lại; đền đáp lại.
  Répondre à un salut — chào đáp lại
  répondre à un bienfait — đền đáp lại một ơn huệ
 3. Đáp, thưa.
  J'ai appelé et personne n'a répondu — tôi đã gọi, nhưng không ai thưa
 4. Đáp ứng; xứng với; hợp với.
  Répondre à la confiance — đáp lại sự tin cậy
  le succès qui répond au mérite — thắng lợi xứng với giá trị
  les feux de la ville répondent aux étoiles du ciel — ánh sáng của thành phố xứng với sao trên trời
  politique qui répond au besoin — chính sách đáp ứng một nhu cầu
 5. Bảo đảm; chịu trách nhiệm.
  Répondre d’un enfant — bảo đảm về một đứa trẻ
  Il ne répond pas des dettes de sa femme — anh ta không chịu trách nhiệm về nợ nần của vợ
 6. Dội lại, dội.
  L’écho répond — tiếng vang dội lại
  la douleur du bras me répond à la tête — tay tôi đau dội cả lên đầu
 7. Cãi lại.
  Obéissez, ne répondez point — hãy vâng lời đi, đừng cãi lại nữa
  Je ne réponds de rien — tôi không bảo đảm gì cả
  Je vous en réponds — tôi chịu trách nhiệm với anh về việc ấy
  répondre au nom de — có tên là, gọi là
  répondre aux aides — theo lệnh của người cưỡi (ngựa)
  répondre bien à la barre — (hàng hải) theo lái (thuyền)

Tham khảo[sửa]