rely

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[rɪ.ˈlɑɪ]

Nội động từ[sửa]

rely nội động từ /rɪ.ˈlɑɪ/

  1. (+ on, upon) Tin, tin cậy, dựa vào.
    to rely upon someone — tin cậy vào ai
    to rely upon something — tin cậy vào cái gì

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]