Bước tới nội dung

tất lẽ dĩ ngẫu

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tət˧˥ lɛʔɛ˧˥ ziʔi˧˥ ŋəʔəw˧˥tə̰k˩˧˧˩˨ ji˧˩˨ ŋəw˧˩˨tək˧˥˨˩˦ ji˨˩˦ ŋəw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tət˩˩ lɛ̰˩˧ ɟḭ˩˧ ŋə̰w˩˧tət˩˩˧˩ ɟi˧˩ ŋəw˧˩tə̰t˩˧ lɛ̰˨˨ ɟḭ˨˨ ŋə̰w˨˨

Thán từ[sửa]

  1. Tất nhiên + Có lẽ + Dĩ nhiên + Ngẫu thành.
  2. Việc gì chắc chắn, không phải bàn cãi.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)