trait

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈtreɪt/

Danh từ[sửa]

trait /ˈtreɪt/

 1. Nét, điểm.
  a trait of irony — một nét giễu cợt châm biếm
  the chief traits in someone's character — những nét chính trong tính cách của ai

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực trait
/tʁɛ/
traits
/tʁɛ/
Giống cái traite
/tʁɛt/
traites
/tʁɛt/

trait /tʁɛ/

 1. (Kỹ thuật) Kéo thành sợi.
  Or trait — vàng kéo thành sợi
 2. (Từ hiếm; nghĩa ít dùng) Vắt sữa.
  Une vache mal traite — con bò cái vắt sữa dối

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
trait
/tʁɛ/
traits
/tʁɛ/

trait /tʁɛ/

 1. Sự kéo.
  Bêtes de trait — con vật kéo xe
 2. Dây kéo, dây dắt.
  Les traits de la voiture — dây kéo xe ngựa
 3. Vũ khí (phóng), tên (bắn).
  Lancer un trait — bắn một phát tên
 4. Tia.
  Trait de feu — tia lửa sáng
 5. Hơi, hớp.
  Boire d’un trait — uống một hơi
  Boire à longs traits — uống một hơi dài
 6. Nét (vạch, kẻ, vẽ... ).
  Trait de plume — nét bút sắt
  Dessiner au trait — vẽ bằng nét (không đánh bóng)
  Il a les traits de son père — nó có nét giống cha nó
 7. Nét đặc sắc, nét sắc sảo.
  Les traits de sa nature — những nét đặc sắc của bản chất anh ấy
  Style plein de traits sublimes — lời văn đầy những nét sắc sảo tuyệt vời
 8. Nét phóng.
  trait blanc de tissu imprimé — sọc trắng trên vải màu
  à grands traits — bằng những nét lớn, đại cương
  avoir trait à — có quan hệ với
  d’un trait de plume — chỉ một nét bút, viết nhanh
  faire des traits à quelqu'un — không chung thuỷ với ai
  filer comme un train/partir comme un trait — chạy vụt đi
  pendant le train — trong lúc đang khai thác (mỏ)
  trait de scie — đường (vạch để) cưa
  trait d’esprit — xem esprit
  trait d’union — gạch nối
  trait pour trait — hết sức đúng, giống hệt
  copier trait pour trait — chép hết sức đúng

Tham khảo[sửa]