underground

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˌən.dɜː.ˈɡrɑʊnd/

Tính từ[sửa]

underground /ˌən.dɜː.ˈɡrɑʊnd/

 1. Dưới đất, ngầm.
  underground railway — xe điện ngầm
 2. (Nghĩa bóng) Kín, bí mật.
  underground movement — phong trào bí mật

Phó từ[sửa]

underground /ˌən.dɜː.ˈɡrɑʊnd/

 1. Dưới đất, ngầm.
 2. Kín, bí mật.

Danh từ[sửa]

underground /ˌən.dɜː.ˈɡrɑʊnd/

 1. Khoảng dưới mặt đất.
  to rise from underground — từ dưới đất mọc lên, từ dưới đất nổi lên
 2. Xe điện ngầm, mêtrô.
 3. (Nghĩa bóng) Sự kháng cự bí mật, sự chống đối ngầm; phong trào bí mật.

Tham khảo[sửa]