Bước tới nội dung

Thành viên:Ccv2020/Mục từ ngẫu nhiên/2021

Từ điển mở Wiktionary

Danh sách chỉ mang tính chất lưu trữ. Các mục từ in đậm là những mục từ có chứa {{cảnh báo Unicode}}.

Tháng 11[sửa]

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

  • U+33AD2, U+32E9F, U+1417C, U+1A044, U+1D4BC (tương lai, không rõ thời gian)

Tháng 12[sửa]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

(Tạm dừng chọn mục từ ngẫu nhiên từ 15–23/12/2021 do thi cử)

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

  • U+35198, U+1AAF1, U+196D3, U+1FC9C, U+14E02, U+194E1, U+14663, U+1E15A, U+15508, U+1DF3A, U+34DA4