affaire

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít affaire
/a.fɛʁ/
affaires
/a.fɛʁ/
Số nhiều affaire
/a.fɛʁ/
affaires
/a.fɛʁ/

affaire gc /a.fɛʁ/

 1. Việc.
  Une affaire importante — một việc quan trọng
  C’est l’affaire d’une seconde — việc đó có thể thu xếp rất nhanh
  Belle affaire! — (mỉa mai) việc to nhỉ!
  La belle affaire! — Khó gì việc ấy!
  C’est une autre affaire — đó là một việc khác hẳn
  Occupez-vous de vos affaires! — hãy lo việc của anh đi!
  Se mêler des affaires d’autrui — xía vào chuyện người khác
 2. Sự việc, vụ.
  L’affaire de la rue X — sự việc ở phố X
  Il faut tirer cette affaire au clair — cần phải đưa vụ này ra ánh sáng
  Etouffer une affaire — ém nhẹm một vụ việc
 3. Việc giao dịch, công việc buôn bán; hãng kinh doanh.
  Négocier une affaire — thương lượng về một việc buôn bán
  Être à la tête d’une grosse affaire — đứng đầu một hãng kinh doanh lớn
 4. Chuyện khó; việc lôi thôi.
  Se tirer d’affaire — gỡ xong việc khó
  Être hors d’affaire — khỏi bị lôi thôi
 5. Việc phức tạp, việc rầy rà.
  C’est toute une affaire/ce n'est pas une mince affaire — đó là cả một việc phức tạp
  Quelle affaire! — việc rầy rà quá!
 6. (Luật học, pháp lý) Vụ kiện.
  Saisir le tribunal d’une affaire — đưa một vụ kiện ra tòa
  Juger/plaider une affaire civile — xét xử/biện hộ một vụ kiện
 7. Vấn đề.
  C’est une affaire de goût/de conscience/ d’honneur — đó là vấn đề sở thích/ý thức/danh dự
 8. Cuộc chiến đấu.
  Affaire très chaude — cuộc chiến đấu rất hăng
  L’affaire d’Algérie — chiến sự ở Angiêri
 9. (Số nhiều) Công việc.
  Expédier les affaires courantes — giải quyết công việc thường ngày
  Affaires d’Etat — việc nước, quốc sự
  Ministère des Affaires étrangères — Bộ ngoại giao
  Parler affaires — bàn việc
  Où en sont les affaires? — công việc đến đâu rồi?
  Un voyage d’affaires — chuyến đi vì công việc (chứ không phải đi chơi)
 10. (Số nhiều) Công việc làm ăn.
  La prospérité des affaires — công việc làm ăn thịnh vượng
  Homme d’affaires/Femme d’affaires — nhà kinh doanh
  Chiffre d’affaires — doanh số
 11. (Số nhiều) Đồ đạc riêng, quần áo.
  Ranger ses affaires — sắp xếp đồ đạc quần áo lại
  Fouiller dans les affaires de qqn — lục soát đồ đạc của ai
  avoir affaire à quelqu'un — có việc cần giải quyết với ai
  être en affaire — thương lượng một việc buôn bán
  faire des affaires de tout — việc gì cũng cho là quan trọng
  il fait mon affaire — tôi đang cần nó
  j'en fais mon affaire — tôi chịu trách nhiệm về việc ấy
  voilà bien une autre affaire — thế là một việc bất ngờ xảy ra
  vous aurez affaire à moi — anh cứ liệu hồn
  Les affaires sont les affaires — công việc là công việc (không để tình cảm xen vào)

Tham khảo[sửa]