along

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈlɔŋ/
Hoa Kỳ

Phó từ[sửa]

along /ə.ˈlɔŋ/

 1. Theo chiều dài, suốt theo.
  to lie along — nằm dài ra
 2. Tiến lên, về phía trước.
  come along — đi nào, đi lên, tiến lên đi
  how are you getting along? — thế nào dạo này công việc làm ăn của anh tiến tới ra sao?
  all along — suốt, suốt từ đầu đến đuôi; ngay từ đầu
  I knew it all along — tôi biết câu chuyện đó ngay từ đầu; tôi biết suốt từ đầu đến đuôi câu chuyện đó

Thành ngữ[sửa]

 • [all] along of:
  1. (Thông tục) Vì, do bởi.
   it happened all along of your carelessness — câu chuyện xảy ra là do sự thiếu thận trọng của anh
 • along with:
  1. Theo cùng với, song song với.
   come along with me — hãy đi với tôi
 • right along: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Luôn luôn, bao giờ cũng.

Giới từ[sửa]

along /ə.ˈlɔŋ/

 1. Dọc theo, theo.
  to walk along the road — đi dọc theo con đường
  along the river — dọc theo con sông

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)