Bước tới nội dung

judgment

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

judgment

 1. Sự xét xử.
  to pass (give, render) judgment on someone — xét xử ai
 2. Quyết định của toà; phán quyết, án.
  the last judgment — (tôn giáo) phán quyết cuối cùng (của Chúa)
 3. Sự trừng phạt, sự trừng trị; điều bất hạnh (coi như sự trừng phạt của trời).
  your failure is a judgment on you for being so lazy — sự thất bại của anh là một trừng phạt đối với cái tội lười biếng của anh đấy
 4. Sự phê bình, sự chỉ trích.
 5. ý kiến, cách nhìn, sự đánh giá.
  in my judgment — theo ý kiến tôi
 6. Óc phán đoán, sức phán đoán, óc suy xét; lương tri.
  to show good judgment — tỏ ra có óc suy xét
  a man of sound judgment — người có óc suy xét chắc chắn; người biết suy xét

Thành ngữ[sửa]

to make a judgment call
Phỏng đoán.

Tham khảo[sửa]