nặng trịch

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
na̰ʔŋ˨˩ ʨḭ̈ʔk˨˩na̰ŋ˨˨ tʂḭ̈t˨˨naŋ˨˩˨ tʂɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
naŋ˨˨ tʂïk˨˨na̰ŋ˨˨ tʂḭ̈k˨˨

Tính từ[sửa]

nặng trịch

  1. Nặng đến mức như không sao nhấc lên nổi.

Đồng nghĩa[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)