possess

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /pə.ˈzɛs/
Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

possess ngoại động từ /pə.ˈzɛs/

 1. Có, chiếm hữu.
  to possess good qualities — có những đức tính tốt
  to be possessed of something — có cái gì
  to possess oneself of — chiếm, chiếm đoạt, chiếm lấy, chiếm hữu
  to possess oneself od someone's fortune — chiếm đoạt tài sản của ai
  to possess oneself — tự chủ
 2. Ám ảnh (ma quỷ... ).
  to be possessed with (by) a devil — bị ma quỷ ám ảnh
  to be possessed with (by) and idea — bị một ý nghĩ ám ảnh
  what possesses you to do such as a thing? — cái gì đã ám ảnh anh khiến anh làm điều đó

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)