program

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • IPA: /ˈproʊ.ˌɡræm/

Danh từ[sửa]

program /ˈproʊ.ˌɡræm/

  1. Chương trình (công tác, biểu diễn văn nghệ... ).
  2. Cương lĩnh (của tổ chức, đảng phái).

Ngoại động từ[sửa]

program ngoại động từ /ˈproʊ.ˌɡræm/

  1. Đặt chương trình, lập chương trình.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]