rare

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

rare /ˈrɛr/

 1. Hiếm, hiếm có, ít có.
  a rare plant — một loại cây hiếm
  a rare opportunity — cơ hội hiếm có
  rare gas — (hoá học) khí hiếm
  rare earth — (hoá học) đất hiếm
 2. Loãng.
  the rare atmosphere of the mountain tops — không khí loâng trên đỉnh núi
 3. Rất quý, rất tốt, rất ngon, rất vui...
  to have a rare time (fun) — được hưởng một thời gian rất vui

Tính từ[sửa]

rare /ˈrɛr/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Tái, xào còn hơi sống, rán còn lòng đào.
  rare beef — bò tái

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Pháp (Ba Lê)

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực rare
/ʁaʁ/
rares
/ʁaʁ/
Giống cái rare
/ʁaʁ/
rares
/ʁaʁ/

rare /ʁaʁ/

 1. Hiếm, hiếm có.
  Livres rares — sách hiếm
  Rare énergie — nghị lực hiếm có, nghị lực phi thường
  Gaz rares — (vật lý học) khí hiếm
  Terres rares — (hóa học) đất hiếm; nguyên tố đất hiếm
 2. Thưa, lơ thơ.
  Barbe rare — râu thưa
 3. (Thân mật) Ít khi gặp.
  Vous devenez bien rare — độ này ít khi gặp anh
 4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Loãng.
  L’air rare des hauts sommets — không khí loãng ở trên các đỉnh núi cao
  oiseau rare — xem oiseau

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)