transformation

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˌtrænts.fɜː.ˈmeɪ.ʃən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

transformation /ˌtrænts.fɜː.ˈmeɪ.ʃən/

 1. Sự thay đổi, sự biến đổi.
 2. sự biến chất, sự biến tính.
 3. Chùm tóc giả (của phụ nữ).
 4. (Toán học) Phép biến đổi.
 5. (Sinh học) biến nạp
 6. (Sinh học) chuyển hóa

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
transformation
/tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.sjɔ̃/
transformations
/tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.sjɔ̃/

transformation gc /tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.sjɔ̃/

 1. Sự biến đổi.
  Transformation de la société — sự biến đổi xã hội
  Transformation de la chrysalide en papillon — nhộng biến đổi thành bướm, nhộng hóa thành bướm
  Transformation au chauffage — sự biến đổi khi đun nóng
  Transformation des données — sự biến đổi dữ liệu
  Transformation de phase — sự biến đổi pha, sự chuyển pha
  Transformation lumière -courant — sự biến đổi ánh sáng-dòng điện
  Transformation d’état — sự biến đổi trạng thái
  Transformation étoile -triangle — sự biến đổi sao-tam giác
  Transformation fermée — sự biến đổi kín, sự biến đổi tuần hoàn
  Transformation ouverte — sự biến đổi hở, sự biến đổi không tuần hoàn
  Transformation d’énergie — sự biến hoá năng lượng
  Transformation des hydrocarbures — sự chuyển hoá các hydrocacbon
  Transformation isobare/isomérique — sự biến đổi đẳng áp/đồng phân
  Transformation isomorphe/isotherme — sự biến đổi đồng hình/đẳng nhiệt
  Transformation structurale/spontanée/réversible — sự biến đổi cấu trúc/tự phát/thuận nghịch
 2. Sự chế biến.
  Industrie de transformation — công nghiệp chế biến
  Transformation à chaud/transformation à froid — sự gia công chế biến nóng/sự gia công chế biến lạnh
 3. (Toán học) Phép biến đổi.
  Transformation d’une équation — phép biến đổi hàm
  Transformation homographique — phép biến đổi đơn ứng
  Transformation homothétique — phép biến đổi vị tự
  Transformation conforme — phép biến đổi bảo giác
  Transformation canonique — phép biến đổi chính tắc
  Transformation par similitude — phép biến đổi đồng dạng
  transformation socialiste — sự cải tạo xã hội chủ nghĩa

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]