руководство

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từ[sửa]

руководство gt

 1. (действие) [sự] lãnh đạo, chỉ đạo, cầm đầu, hướng dẫn
 2. (управление) [sự] điều khiển, điều hành, quản lý, quản đốc, quản trị, cai quản.
  оперативное руководство — [sự] lãnh đạo linh hoạt
  идейное руководство партии — [sự] lãnh đạo tư tưởng của đảng, lãnh đạo của đảng về tư tưởng
 3. (то, чем следует руководствоваться) kim chỉ nam, chỉ nam.
  принять что-л. к руководствоу — lấy cái gì làm [kim] chỉ nam, lấy cái gì làm nguyên tắc chỉ đạo (chủ đạo)
 4. (книга) [quyển, cuốn] sách chỉ nam, sách hướng dẫn, sách chỉ dẫn.
 5. (собир.) (руководители) ban lãnh đạo, những người lãnh đạo.

Tham khảo[sửa]