Bước tới nội dung

Thể loại:Từ tiếng Mông Cổ có 2 âm tiết