adopt

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈdɑːpt/
Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

adopt ngoại động từ /ə.ˈdɑːpt/

 1. Nhận làm con nuôi; nhận làm bố mẹ nuôi.
  an adopted child — đứa con nuôi
  he adopted the old man as his father — anh ấy nhận ông cụ làm bố nuôi
 2. Theo, làm theo, thái dụng.
  to a adopt new method of teaching — theo phương pháp giảng dạy mới
 3. Chọn (nghề, người cho một chức vị).
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Chấp nhậnthực hiện.
  to adopt a proposal — chấp nhận và thực hiện một đề nghị

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)