Bước tới nội dung

armoured

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh

[sửa]

Động từ

[sửa]

armoured

  1. Quá khứphân từ quá khứ của armour

Chia động từ

[sửa]

Tính từ

[sửa]

armoured

  1. Bọc sắt.
    armoured car — xe bọc sắt
    armoured train — xe lửa bọc sắt
    armoured force — lực lượng thiết giáp

Thành ngữ

[sửa]

Tham khảo

[sửa]


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)