Bước tới nội dung

bonne

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

bonne /ˈbɔn/

 1. giữ trẻ.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực bonne
/bɔn/
bonnes
/bɔn/
Giống cái bonne
/bɔn/
bonnes
/bɔn/

bonne /bɔn/

 1. (Khá về chất lượng) Tốt, ngon, hay, giỏi....
  Bonne terre — đất tốt
  Bon thé — chè ngon
  Un bon mot — một lời hay
  Bon ouvrier — công nhân giỏi
  Bon pour les pauvres — tốt bụng đối với người nghèo
  Bonne mère — người mẹ hiền
 2. (Khá về số lượng) Nhiều, đông, to, dài, xa...
  Une bonne part — một phần to
  Une bonne distance — một quãng xa
 3. Đúng, hợp cách.
  A la bonne adresse — theo đúng địa chỉ
  Ranger un objet à la bonne place — xếp một vật nào đúng chỗ
 4. Ra trò, ác liệt.
  Recevoir une bonne correction — bị sửa một trận ra trò
  Une bonne fièvre — cơn sốt ác liệt
  à quoi bon? — có ích gì?, để làm gì?
  arriver à bon port — xem port
  avoir quelqu'un à la bonne — có cảm tình với ai, có thiện cảm với ai
  bon marché — rẻ tiền
  bonne année! — chúc mừng năm mới!
  bon vivant — xem vivant
  bon voyage! — chúc lên đường bình yên!
  de bonne foi — xem foi
  en avoir de bonnes — đùa
  n'être bon à rien — chẳng được trò trống gì
  pour de bon; tout de bon — thực sự
  tout lui est bon — cái gì nó cũng cho là tốt, cái gì nó cũng nhận

Thán từ[sửa]

bonne

 1. Được!
  bon! Vous pouvez partir — được, anh có thể đi!

Từ đồng âm[sửa]

Phó từ[sửa]

bonne

 1. Tốt, hay....
  Faire bon — trời mát mẻ, thời tiết đẹp
  Il fait bon vivre ici — sống ở đây thích thật
  Il y fait bon — ở đấy thoải mái
  Sentir bon — thơm
  Tenir bon — vững vàng, không nao núng

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
bonne
/bɔn/
bonnes
/bɔn/

bonne /bɔn/

 1. Cái tốt, cái hay.
  Préferer le bon au beau — thích cái tốt hơn cái đẹp
  Le bon de cette affaire, c’est que... — cái tốt (cái hay) trong việc này là...
  Il y a du bon — có điều hay trong đó.

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
bonne
/bɔn/
bonnes
/bɔn/

bonne /bɔn/

 1. (Thường số nhiều) Người tốt.
  Les bons et les mauvais — người tốt và người xấu
 2. Phiếu.
  Bon de livraison — phiếu giao hàng
  Bon d’essence — phiếu lĩnh xăng
 3. Trái phiếu.
  Bon du Trésor — trái phiếu kho bạc

Tham khảo[sửa]