conditional

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kən.ˈdɪʃ.nəl/

Ngoại động từ[sửa]

conditional ngoại động từ /kən.ˈdɪʃ.nəl/

 1. Ước định, quy định.
 2. Tuỳ thuộc vào, quyết định bởi.
  the size of the carpet is conditionaled by the area of the room — bề rộng của tấm thảm này tuỳ thuộc vào diện tích của gian phòng
 3. điều kiện của, cần thiết cho.
  the two things conditional each other — hai cái đó cần thiết lẫn cho nhau
 4. (Thương nghiệp) Thử, kiểm tra phẩm chất (hàng hoá).
 5. Làm cho sung sức; chăm sóc cho khoẻ mạnh.
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Dự kỳ thi vớt.

Tính từ[sửa]

conditional /kən.ˈdɪʃ.nəl/

 1. điều kiện.
 2. (Ngôn ngữ học) (thuộc) điều kiện.
  conditional clause — mệnh đề điều kiện
  conditional mood — lối điều kiện

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)